ukryty

W ramach projektu pt. „Remont i modernizacja istniejącej stodoły na miejsce spotkań aktywizacji mieszkańców” w miejscowości Żmiąca powstała STODOŁA ROLNICZEJ HISTORII W „GRANICACH”. W stodole zgromadzono sprzęty i maszyny używane w tradycyjnym gospodarstwie rolnym.

Wyremontowany obiekt stanowi miejsce spotkań aktywizacji mieszkańców oraz przyczynił się do rozwijania aktywności społeczności lokalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego kultywowaniu dawnych ludowych tradycji. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z obiektu prosimy o kontakt: Jan Liptak tel. 502 403 911

                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt „Remont i modernizacja istniejącej stodoły na miejsce spotkań aktywizacji mieszkańców” realizowany przez Liptak Jan Firma Handlowo - Usługowa "LIGRO" i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi