Budowę budynku sali gimnastycznej rozpoczęto w 2010 roku. W ramach I etapu budowy wykonano ławy i stopy fundamentowe oraz drenaż opaskowy.

W 2014 roku kontynuowano budowę sali gimnastycznej. Wykonawcą była firma BUDOLEX z Ujanowic. W ramach II etapu bodowy wykonano: ściany, stropy żelbetowe, konstrukcję dachu.

W 2015 roku przystąpiono do wykonania III etapu budowy budynku sali gimnastycznej w Kamionce Małej obejmującego wykonanie: pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., tynków wewnętrznych, docieplenia budynku, robót wykończeniowych. Wykonawcą robót była firma KAN-BUD z Nowego Sącza.

Całkowita wartość zadania: 1.339.258,33 zł brutto

- Środki własne: 484.258,33 zł.

- środki z FRKF: 855.000,00 zł