W dniu 24 listopada br. w Laskowej odbył się uroczysty odbiór przebudowanego odcinka dróg powiatowych: Ujanowice-Laskowa-Młynne oraz Laskowa-Nagórze.

Koszty realizacji projektu

Wartość całkowita projektu: 7 446 995,45zł:

Wartość kwalifikowana do dofinansowania: 6 535 784,95 zł

  • Dotacja NPPDL -Budżet Państwa: 3 000 000,00 zł[ 45,90 %]
  • Powiat Limanowski: 2 714 859,95 zł[ 41,54 %]
  • udział partnerów prywatnych: BUDMOST, CHEŁMECKI- 4 000,00 zł
  • udział samorządów lokalnych :816 925,00 zł[ 12,50 %]

w tym:

  • Gmina LASKOWA - 643 213,00 zł
  • Gmina LIMANOWA - 173 712,00 zł

Gmina Laskowa oprócz dotacji jaką przekazała dla powiatu limanowskiego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg, poniosła jeszcze dodatkowe koszty w wysokości 69 740,00 zł na współfinansowanie z powiatem limanowskim, dodatkowego zakresu inwestycji zlokalizowanych na terenie Gminy Laskowa, który obejmował:

  • wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Laskowa – Nagórze
  • wykonanie peronu przystankowego w miejscowości Strzeszyce
  • budowę zatoki autobusowej w Laskowej

Ponadto wykonano dokumentację projektową zatoki autobusowej za kwotę 7 380,00 zł

Pliki do pobrania