Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Laskowa”. Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu był zakup i montaż paneli fotowoltaicznych tzn. instalacji wykorzystującej energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej, przy czym wytworzona energia w całości musi być przeznaczona na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Instalacje fotowoltaiczne w liczbie 30 kompletów zestawów zamontowane zostały na 24 budynkach mieszkalnych oraz 6 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Laskowa.

Instalacje zamontowano na następujących obiektach publicznych:

1. Urząd Gminy Laskowa

2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w miejscowości Laskowa

3. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w miejscowości Laskowa

4. Zespół Szkół im. Św. Kingi w miejscowości Ujanowice

5. Szkoła Podstawowa w miejscowości Kamionka Mała

6. Budynek oczyszczalni ścieków w Ujanowicach

Koszt inwestycji wyniósł 796 161,00 zł, z czego 90 % kosztów kwalifikowalnych (wartość netto) to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Koszt montażu paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców prywatnych wyniósł 2 916,00 zł ( w tym 8 % podatku VAT).