Remont drogi gminnej „Kubankówka" w miejscowości Żmiąca na odcinku długości 1200 mb

Ogółem poniesione nakłady: 329.542,14 zł

  • dotacja: 311.550,00 zł
  • środki własne: 17.992,14 zł