Remont drogi gminnej „Do lasu gminnego od strony Rozdziela" w miejscowości Laskowa na odcinku długości 1000 mb

Ogółem poniesione nakłady: 251.106,87 zł

  • dotacja- 219.403,00 zł
  • środki własne-31.703,87 zł