Remont drogi gminnej „Czechówka" w miejscowości Kamionka Mała na odcinku długości 530 mb

Ogółem poniesione nakłady: 198.534,10 zł

  • dotacja- 152.560,00 zł
  • środki własne-45.974,10 zł

Efektem końcowym remontowanych odcinków dróg było wzmocnienie istniejących podbudów wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej.