Przebudowa drogi „Przez Równię k/stadionu” w miejscowości Laskowa na odcinku 750 mb

Ogółem poniesione nakłady: 157.961,18 zł

  • dotacja -33.000,00 zł
  • środki własne-124.961,18 zł