Przebudowa drogi „Pietrówka” w miejscowości Żmiąca na odcinku 220 mb

Ogółem poniesione nakłady: 42.405,06 zł

  • dotacja - 8.170,00 zł
  • środki własne-34.235,06 zł