Przebudowa oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie istniejącej oczyszczalni ścieków na nową biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię typu CLARO.

Wartość zadania: 48.150,00 zł.