W miesiącu lipcu zakończono budowę placu zabaw w centrum miejscowości Laskowa i Ujanowice. Wartość zadania w poszczególnych miejscowościach wynosiła 40.325,60 zł brutto.

Całkowita wartość zadania: 80.651,20zł brutto

  • środki PROW: 46.573,66 zł
  • środki własne: 34.077,54 zł

Wykonawcą robót była Firma Pana Krzysztofa Mliczka prowadzącego działalność gospodarczą pn. F.H. SYSTEM, z siedzibą ul. Wyspiańskiego 30A, Nowy Sącz.