W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dokonano odbudowy drogi gminnej „Od mostu do Tokarza” w miejscowości Kobyłczyna w km 0+000 – 0+500 wraz z przepustem w km 0+190, oraz odbudowy drogi gminnej „Załpa Dolna - Ponad rzekę” w miejscowości Laskowa w km 0+000 – 0+500

Wartość robót - 306.261,14 zł

  • dotacja z budżetu państwa - 306.261,14 zł
  • środki budżetu gminy - 1.14 zł

Wykonawcą robót była Firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo - Budowlane, z siedzibą 32-007 Zabierzów Bocheński.