W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dokonano odbudowy drogi gminnej „Sławętówka Cuba - Rozdziele (Krzyż)” w miejscowości Laskowa w km 0+000 – 0+850. Zakres robót obejmował: odbudowę drogi na odcinku długości 850 mb.


Wartość robót: 234.204,22 zł

  • dotacja - 184.300,00 zł
  • środki własne - 49.904,22 zł

Wykonawcą robót była Firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo - Budowlane, z siedzibą 32-007 Zabierzów Bocheński