W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dokonano odbudowy drogi gminnej „Oborzyska” w miejscowości Kamionka Mała w km 0+100-0+550. Zakres robót obejmował: odbudowę drogi na odcinku długości 450 mb


Wartość robót: 189.381,89 zł:

  • dotacja - 186.181,00 zł.
  • środki własne - 3.200,89 zł

Wykonawcą robót była Firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo - Budowlane, z siedzibą 32-007 Zabierzów Bocheński.