Przebudowa drogi rolniczej „Nowakówka” w miejscowości Kobyłczyna w km 0+250-0+710


Wartość robót w tym: 104.297,53 zł

  • dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych   -   52.148,50 zł
  • środki budżetu gminy - 52.149,03 zł

Wykonawcą robót była Firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo - Budowlane, z siedzibą 32-007 Zabierzów Bocheński