W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonana została odbudowa drogi gminnej „Laskowa - Rozdziele” w miejscowości Kamionka Mała w km 0+400 – 1+200 wraz z przepustem w km 0+900. Zakres robót obejmował: odbudowę drogi na odcinku długości 800 mb

Wartość robót: 415.451,51 zł

  • dotacja -  409.551,00 zł
  • środki własne - 5.900,51 zł

Wykonawcą robót była Firma „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo - Budowlane, z siedzibą 32-007 Zabierzów Bocheński