Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa

Całkowita wartość inwestycji: 124750,15 zł:

  • środki zewnętrzne: 35000,00 zł
  • środki własne: 89750,15 zł