Remont pomieszczeń i uszkodzonej izolacji ścian piwnic oraz kanalizacji zewnętrznej w Zespole Szkół w Ujanowicach.


W dniu 30.05.2012 r. dokonano odbioru remontu pomieszczeń i uszkodzonej izolacji ścian piwnic oraz kanalizacji zewnętrznej w Zespole Szkół w Ujanowicach.


Zakres robót obejmował:

  • usunięcie i oczyszczenie istniejącej izolacji ścian, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
  • częściową wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji wraz z remontem studzienek
  • wymianę okien, skucie tynków i posadzek
  • wykonanie wylewek cementowych wraz z ułożeniem płytek oraz malowaniem

Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 169786,79 zł

Środki na ten cel w całości przyznane zostały z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa. Wykonawcą robót był: Zakład Budowlany „KAN-BUD” Mariusz Kantor z Nowego Sącza.