Przebudowa placów i schodów przy Szkole Podstawowej w Jaworznej.

W miesiącu maju zostały ukończone prace związane z przebudową placów i schodów przy Szkole Podstawowej w Jaworznej.

Zakres robót obejmował:

  • rozbiórkę krawężników betonowych oraz nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych
  • wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.


Całkowita wartość robót wynosiła: 32245,19 zł

Wykonawcą robót była firma Ogólnobudowlana „BUDMOST” Pana Wiesława Jędrzejka z Laskowej