Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Laskowej


W miesiącu lipcu zakończono budowę dużego placu zabaw w Laskowej w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”, wydatkowano kwotę 196298,21 zł. W ramach w/w nakładów wykonano nawierzchnię bezpieczną - 350 m, wyposażono plac w urządzenia zabawowe, posadzono krzewy i ogrodzono plac.