Droga „Przez Równię k/Stadionu” w m. Laskowa w km 0+000-0+600


Ogółem poniesione nakłady: 103816,56 zł

  • dotacja z budżetu Państwa: 54.130,00 zł
  • środki własne: 49.686,56 zł