Droga „Nowy Świat” w m. Laskowa w km 0+000 – 0+630


Ogółem poniesione nakłady: 173.440,46 zł

  • dotacja z budżetu Państwa: 136350,00 zł
  • środki własne: 37090,46 zł