Droga „Kuligówka” w m. Laskowa w km 0+000 – 0+300


Ogółem poniesione nakłady: 78.466,26 zł

  • dotacja z budżetu Państwa: 76582,00 zł
  • środki własne: 1884,26 zł