Droga „Kaleń” w m. Kobyłczyna” w km 1+130-1+760 i 2+870-3+360


Ogółem poniesione nakłady: 222759,04 zł

  • dotacja z budżetu Państwa: 175420,00 zł
  • środki własne: 47339,04 zł