Droga „Górczyno – Podsoślina” w m. Kamionka Mała  w km 0+200 – 1+530 i 1+630 – 1+780


Ogółem poniesione nakłady: 251191,96 zł

  • promesa z budżetu Państwa: 197870,00 zł
  • środki własne: 53321,96 zł