Budowa Szkoły Podstawowej w Sechnej


Budowę rozpoczęto w 1994 roku. W I połowie 2012 roku, dzięki usilnym staraniom Stanisławy Niebylskiej Wójta Gminy Laskowa  pozyskano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.


Łączne nakłady poniesione na budowę Szkoły wyniosły: 1744218,96 zł


W ramach w/w nakładów wybudowano budynek dydaktyczny o kubaturze 4336,00 m3wykończony na dwóch kondygnacjach (piwnice, parter) nadających się do użytkowania oraz elewację i roboty zewnętrzne (ogrodzenie, plac postojowy, dojście do budynku, schody zewnętrzne).