Droga „Zadziele - Uplezie” w miejscowości Laskowa w km 0+100-0+300


Całkowita wartość inwestycji: 79389,12 zł

- Środki zewnętrzne: 79389,12 zł