Droga „Przylaski”  w m Sechna w km 1+100-1+500 i 1+900-2+050


Całkowita wartość inwestycji: 86678,41 zł

- Środki zewnętrzne: 73679,09 zł
- Środki wewnętrzne: 12999,32 zł