Droga „Nad Karczmą – Dzioł" w miejscowości Krosna w km 0+700-0+750 (50 m)


Całkowita wartość inwestycji: 85123,50 zł

  • Środki zewnętrzne: 85123,50 zł