Drogi „Michałkówka” w miejscowości Żmiąca 0+000-1+490 (1490 m)


Całkowita wartość inwestycji: 326897,89 zł

  • Środki zewnętrzne: 257285,00 zł
  • Środki własne: 69612,89 zł