Droga „Krosna - Żmiąca” (odcinek w Żmiącej) w km 3+600-4+600


Całkowita wartość zadania: 196501,54 zł

  • Środki zewnętrzne: 196501,54 zł