Droga „Kołodziejówka - Przylaski” w m. Krosna w km 0+030-0+420 (390 m)


Całkowita wartość inwestycji: 167093,04 zł
- Środki zewnętrzne: 167093,04 zł