Odbudowa przepustów w ciągu drogi „Do Szkarłata” w m. Jaworzna


Całkowita wartość inwestycji: 123589,70 zł

  • Środki zewnętrzne: 123589,70 zł