W dniu 15 grudnia nastąpiło uroczyste zakończenie projektu, przecięcia wstęgi na oczyszczalni ścieków dokonał Wacław Zoń były Sekretarz Gminy Laskowa obecnie Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa, Bronisław Ciuła Dyrektor PPUH WOLIMEX wykonawca projektu, Jan Siołkowski Inżynier Kontraktu oraz Władze Samorządowe Gminy Laskowa. Podczas uroczystości Wójt Gminy Stanisława Niebylska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Ewa Pajor wyraziły swoje podziękowanie za dobrą i owocną współpracę: Wykonawcy projektu Firmie WOLIMEX, Projektantkom z Firmy EKOSYSTEM z Krakowa, Inżynierom Kontraktu z firmy GRONTMIJ z Poznania, Radnym kadencji 2006-2010, obecnym Radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy pracującym przy realizacji projektu. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały pod adresem głównego pomysłodawcy i inicjatora Pana Wacława Zonia. Na pamiątkę tej uroczystej chwili wręczone zostały statuetki promujące projekt.


Projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ujanowicach, likwidacji oczyszczalni w Laskowej oraz budowie odcinków sieci kanalizacyjnej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych typu SBR w Ujanowicach zakłada wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o pojemności 523 m3 , gwarantującej wymagany stopień oczyszczania ścieków określony w pozwoleniu wodno-prawnym. W ramach projektu zostało wybudowanych 23,24 km nowego kanału sanitarnego.


Całkowita wartość projektu: 12 880 404,58 PLN, w tym:


  • środki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 329 089,33 PLN
  • środki własne: 8 551 315,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Pliki do pobrania