„Głos spod Patrii” jest gazetką szkolną wydawaną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej

Redakcja: Laskowiki

Redaktor naczelny: Regina Białk

E-mail: reginab@wp.pl

Tutaj znajdą Państwo kolejne numery „Głosu spod Patrii” http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/laskowiki