Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje  uchwała antysmogowa dla całego regionu (uchwała z dnia 27.01.2017r.  nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego), wprowadzająca na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Oznacza to, że do jej przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Przepisy małopolskiej uchwały antysmogowej będą dotyczyć użytkowników instalacji grzewczych (kotłów, pieców, kominków).  Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować  z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.


WPROWADZA WYMAGANIA DLA JAKOŚCI PALIW

od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych.

zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).


WPROWADZA OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI KOMINKÓW

od 1 lipca 2017  r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu.

od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).


OGRANICZA POWSTANIE NOWYCH ŹRÓDEŁ EMISJI

od 1 lipca 2017 r. nie będzie możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont   z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.


WYZNACZA OKRESY PRZEJŚCIOWE

Do końca 2022roku (6 lat) - wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Do końca 2026 (10lat) - wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4).

Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Więcej informacji na    www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/