Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W związku z powyższym w budynku Urzędu Gminy Laskowa ma siedzibę Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach (wyjąwszy dni świąteczne):

Poniedziałek

 • 11.00-13.00 mec. Krzysztof Smaga pok nr. 5
 • 13.00-15.00 mec. Grzegorz Biernat pok nr. 5

Wtorek

 • 15.00-19.00 mec. Grzegorz Biernat pok nr 5

Środa

 • 15.00-19.00 mec. Grzegorz Biernat pok nr 5

Czwartek

 • 15.00-19.00 mgr Wiesław Wojcieszak pok. nr 5

Piątek

 • 11.00-15.00 mec. Krzysztof Smaga pok. nr 21

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.