Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W związku z powyższym w budynku Urzędu Gminy Laskowa ma siedzibę Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach (wyjąwszy dni świąteczne):

Poniedziałek

  • 11.00-13.00 mec. Krzysztof Smaga pok nr. 5
  • 13.00-15.00 mec. Grzegorz Biernat pok nr. 5

Wtorek

  • 15.00-19.00 mec. Grzegorz Biernat pok nr 5

Środa

  • 15.00-19.00 mec. Grzegorz Biernat pok nr 5

Czwartek

  • 15.00-19.00 mgr Wiesław Wojcieszak pok. nr 5

Piątek

  • 11.00-15.00 mec. Krzysztof Smaga pok. nr 21

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.