Telefony do pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków:

Ryszard Garbacz: 509134602

Ryszard Kryjomski: 693125864

Bogdan Czyżycki: 507662831