Boisko sportowe w Laskowej

Boisko sportowe w Laskowej jest dostępne dla mieszkańców gminy Laskowa po uprzednim uzgodnieniu z Panem Łukaszem Chełmeckim tel. kont. 664499114 lub 0183333005


Godziny otwarcia „Orlika” przy Zespole Szkół w Laskowej w okresie zimowym (styczeń – marzec):

Poniedziałek: 16.00 - 20.00
Wtorek: 16.00 - 20.00
Środa: 16.00 - 20.00
Czwartek: 16.00 - 20.00
Piątek: 16.00 - 20.00
Sobota: 10.00 - 20.00
Niedziela: 14.00 - 20.00


Kontakt z opiekunem obiektu: 664499114


Korzystanie z „Orlika” jest dostępne dla wszystkich chętnych w godzinach otwarcia i jest ono bezpłatne. Dla grup zorganizowanych występuje możliwość telefonicznej rezerwacji obiektu z wcześniejszym uzgodnieniem terminu i godziny z opiekunem „Orlika”. Korzystający muszą dostosować się do regulaminu obiektu zamieszczonego przy wejściu na obiekt.