Piotr Stach - Wójt Gminy Laskowa

Numer telefonu: 183300214
Adres e-mail: wojt@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 11, I piętro


Jan Orzeł - Sekretarz Gminy Laskowa

Numer telefonu: 183300216
Adres e-mail: sekretarz@laskowa.iap.pl 
Numer pokoju: 13, I piętro


Dorota Orzeł - Skarbnik Gminy Laskowa

Nr telefonu: 183300223
Adres e-mail: skarbnik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 17, I piętro