Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


34-602 Laskowa 643
Numer telefonu:183333025
Numer faxu:183333025
Adres e-mail: gops@laskowa.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy


34-603 Ujanowice 180
Numer telefonu: 183334380
Numer faxu: 183334380
Adres e-mail: sdsujanowice@interia.pl
Strona: www.sdsujanowice.neostrada.pl


Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli


34-602 Laskowa 643
Numer telefonu: 183333231
Numer faxu: 183333231
Adres e-mail: gzosip@laskowa.iap.pl


Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki


34-602 Laskowa 700
Numer telefonu: 183333005
Numer faxu: 183333005
Adres e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


34-602 Laskowa 428
Numer telefonu:
-poradnia ogólna: 183378800
-poradnia dziecięca: 183333009
Numer faxu: 183333818
Adres e-mail: spzozlaskowa@vp.pl