W dniu 18 kwietnia 2016 roku odbyła się organizowana przez Wójta Gminy Laskowa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, konferencja pod hasłem: „ Programy ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. W konferencji udział wzięli: Grzegorz Biedroń Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego, Małgorzata Mrugała Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ryszard Listwan Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Piotr Łuczko Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Jolanta Grzegorzek Radna Rady Powiatu Limanowskiego, Witold Śmiałek Doradca Prezydenta Miasta Krakowa, Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa, Wacław Zoń Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa, Bolesław Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna, Janusz Potaczek Wójt Gminy Niedźwiedź, Adam Sołtys Wójt Gminy Słopnice, Jan Orzeł Sekretarz Gminy Laskowa, Elżbieta Przechrzta Bednarczyk Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej, Rafał Woźniak Urząd Gminy Limanowa, Bronisław Kunicki Urząd Gminy Łukowica, Aneta Sowa Urząd Gminy Jodłownik, Zofia Bukowiec Radna Rady Gminy Laskowa, Irena Stanisławczyk Radna Rady Gminy Laskowa, Maria Grzegorzek Radna Rady Gminy Laskowa, Jerzy Jonik Radny Rady Gminy Laskowa, Michał Kogutowicz Radny Rady Gminy Laskowa, Janusz Frączek Radny Rady Gminy Laskowa, Grzegorz Grzegorzek Radny Rady Gminy Laskowa, Bogdan Uryga Radny Rady Gminy Laskowa, Maria Liptak Sołtys wsi Kobyłczyna.

W czasie spotkania przedstawione zostały kolejno:

- Informacja Kierownika SPZOZ w Laskowej dotycząca wzrostu zachorowalności wśród mieszkańców gminy Laskowa

- Informacja Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na temat programów współfinansowanych ze środków WFOSiGW w zakresie ograniczenia emisji gazów oraz termomodernizacji budynków

- Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stanie środowiska

- Informacja Kierownika Zespołu Ochrony Powietrza na temat projektów proekologicznych współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski

Głos w dyskusji zabrał Starosta Limanowski, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Doradca Prezydenta Miasta Krakowa.

Ze względu na wagę omawianych problemów, stan środowiska naturalnego, jak również niepokojące dane w zakresie zachorowalności wśród mieszkańców naszej Gminy, ponownie publikujemy apel dotyczący zakazu spalania śmieci w przydomowych piecach i w ogniskach.

         

Apel - Zakaz palenia śmieci !!!

                 

Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje:

- pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

- tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt,

- tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy
w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub
w współspalarniach,kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią
podlega karze aresztu lub grzywny, jest to żadna kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to wszyscy.

Przepisy prawa określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe butelki, zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, odzież.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, nie palić odpadów na ogniskach. Przyczynimy się tym do poprawy jakości zdrowia i życia nas wszystkich.

ukryty