Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Załączniki związane z deklaracją na 2021 r. (dostępne w sekcji "Pliki do pobrania"):

  • 01 - Wzór deklaracji (ogólny),
  • 02 - Wzór deklaracji (domy letniskowe)
  • 03 - Wzór deklaracji (wypełniony przykładowymi danymi),
  • 04 - Przykład uzupełniania części I w deklaracji dla poszczególnych ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Pozostałe załączniki (dostępne w sekcji "Pliki do pobrania"):

  • 05 - Harmonogram wywozu śmieci na 2021 r.,
  • 06 - Stawki opłat za śmieci na 2021 r.,
  • 07 - Informacja o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja dot. działania PSZOK w Ujanowicach:

Urząd Gminy Laskowa informuje, że w dniach 29-30 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujanowicach przy oczyszczalni ścieków będzie otwarty w godzinach: piątek: 8-14, sobota: 8-14. Przypominamy, że w celu pozostawienia odpadów należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz przyjęcia odpadów (dostępny u pracownika PSZOK), a następnie należy umieścić posegregowane już odpady w odpowiednich kontenerach.