Laskowa, dnia 31.05.2022 r.

Komunikat

Wójt Gminy Laskowa informuje, żezgodnie z art. 35ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz
w Monitorze Urzędowym w dniach od 01 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Pliki do pobrania