Laskowa, dnia 09.09.2022 r.

Komunikat


Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym w dniach od 10 września 2022 r. do 30 września 2022 r.został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Pliki do pobrania