Wójt Gminy Laskowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 sierpnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl i w Monitorze Urzędowym został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

        

Z niniejszym wykazem można zapoznać się1) w terminie od dnia 19 sierpnia 2015 roku do 8 września 2015 roku.

Pliki do pobrania