W związku z wystąpieniem lokalnych przymrozków, które spowodowały uszkodzenia w sadach i plantacjach owocowych Wójt Gminy Laskowa informuje o możliwości składania wniosków do dnia 25.05.2020 r. w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach załączonych poniżej w siedzibie Urzędu Gminy w Laskowej w Punkcie Przyjęcia Petenta.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Kopię wniosku obszarowego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski.

2. Wydruk z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt na dzień wystąpienia klęski( jeżeli jest prowadzona w gospodarstwie produkcja zwierzęca).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 18) 33-00-230


ukryty