Informuje się, iż w związku z koniecznością doprecyzowania warunków udziału w konkursie ofert, wprowadzone zostały zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 09.02.2024 r. dotyczącym realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i restauracja kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach”. Zakres zmian dotyczy pkt. IV. Dodatkowo poprawiono omyłkę pisarską w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do zapytania.


Dokumenty do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" poniżej.