Wójt Gminy Laskowa podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. dla wyborców z terenu gminy Laskowa, o którym mowa w art. 37f ustawy Kodeks wyborczy.


Firma realizująca transport: MAXBUS


Rozkłady jazdy dla poszczególnych obwodów do pobrania w sekcji „Załączniki” poniżej.