„Szanowni Państwo,


Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii terytorialnej Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego. Miasta i gminy współpracują ze sobą w ramach zawartego porozumienia na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć.


Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie powiązań funkcjonalnych oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy Partnerami oraz aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Partnerów.


Ważnym krokiem na j ścieżce rozwojowej partnerstwa jest opracowanie wspólnej strategii terytorialnej. W wyniku diagnozy stanu, badań ankietowych i szeregu warsztatów z interesariuszami opracowaliśmy projekt Strategii terytorialnej Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego.


Niniejsza Strategia ułatwi Partnerstwu oraz naszym samorządom korzystanie ze środków europejskich, zwłaszcza tych skierowanych na rozwój turystki, kultury i ochronę zabytków.


To Państwo jesteście kluczowymi interesariuszami w tym procesie, dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o aktywny udział w konsultacjach tego dokumentu.


Będziemy wdzięczni z przekazywanie wszelkich uwag/komentarzy/pomysłów na adres: sgorczowski@miastolimanowa.pl, lub do urzędu gminy – prosimy o korzystanie z formularza zgłaszania zmian. Uwagi można zgłaszać do 15 listopada br.


Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne on-line, które odbędzie się w środę 8 listopada o godzinie 14.00.


Link do spotkania: https://zoom.us/j/98862057750?pwd=RzFQOTF3SStSMUwyYjhFU0VCWDlPQT09

Pliki do pobrania